Bhadla Solar

Storskaligt solenergiprojekt i Indien

Globala mål
Globala målen (Sustainable Development goals) mål 7 8 13
Certifiering
Gold Standard for the global goals
CO2e reduktion

492 382 ton CO₂e/år

I ett av Indiens mest förorenande distrikt är solcellsparken Bhadla Solar ett viktigt steg på vägen mot förnybar energiförsörjning. Projektet tar till vara på den outnyttjade solpotentialen i regionen och bidrar till att stärka det instabila elnätet.

Temperaturer över 45-50 grader

Bhadla Solar ligger i regionen Rajastahn som är hårt drabbad av klimatförändringar med temperaturer mellan 45 och 50 grader. Det gör området svårt att bo på med många dödsfall som konsekvens. I Indien är den dominerande energikällan är kol, vilket har lett till omfattande föroreningar. Enligt World Air Quality Report är staden Ghaziabad i Rajastahn en av topp tre förorenade städerna i hela Indien. Under perioder fylls städerna i regionen med tjocka lager av smuts och rök, vilket reducerar sikten på flera meter. Föroreningarna orsakar andningssvårigheter, är direkt farliga för personer med nedsatt hälsa och ökar risken för astma hos små barn.

250

miljoner ton CO2e per år i minskad klimatpåverkan

Detta motsvarar klimatpåverkan för 49 238 svenskar årligen. Den relativt låga befolkningsdensiteten i regionen och de höga temperaturerna gör delstaten perfekt för landets nya satsning mot solcellsparker.

8

anställda i projektet

Projektet har medfört många arbetstillfällen för den lokala befolkningen. I dagsläget är 33 personer anställda för drift och underhåll och har även genomgått noggrann utbildning.