Karnataka Solar

Storskaligt solenergiprojekt i Indien

Globala mål
Globala målen (Sustainable Development goals) mål 7 8 13
Certifiering
Gold Standard for the global goals
CO2e reduktion

426 731 ton CO₂e/år

Klimatkompensationsprojektet Karnataka Solar tar tillvara på Indiens alla soltimmar och omvandlar dem till el som går till det indiska elnätet. Därmed bidrar projektet både till fossilfri solenergi och ger socioekonomiska vinster till regionens invånare.

2°C uppvärmning framtill 2030

Karnataka är Indiens åttonde största stat sett till befolkningsmängd och har ett rikt djurliv. Här bor 25 % av de indiska elefanterna och 10 % av Indiens tigrar. Karnataka är beroende av de årliga monsunregnen mellan juni och september då nederbörden ligger mellan 50 – 350 cm. Eftersom delstaten beräknas få en uppvärmning på ca 2,0 °C år 2030 väntas monsunen ge betydligt mindre nederbörd vilket kommer få en stor påverkan för både människor och djur. Jordbruket i Karnataka är beroende av regn vilket gör det mycket sårbart för förändringar i monsunen. Projektet Karnataka Solar förhindrar årligen utsläpp av ca 425 000 ton koldioxid. Genom att ersätta smutsig kolkraft bidrar projektet till minskad klimatpåverkan.

560 000

indiska hushåll får el

I Karnataka Solar-projektet produceras uppemot 500 000 MWh ren, förnyelsebar energi årligen. Det motsvarar en energitillförsel för över 575 000 indiska hushåll varje år.

1

nya jobb

Utöver den klimat- och miljönytta som solenergin bidrar med finns även ekonomiska och sociala nyttigheter. Över 30 trygga anställningar med sjukförsäkring och pension har skapats och den allmänna infrastrukturen i området har förbättrats.