Tropical Mix

För biologisk mångfald och ett hälsosamt skogsekosystem

Globala mål
Globala målen (Sustainable Development goals) mål 12 13 15
Certifiering
Gold Standard for the global goals
FSC logga
UTZ certified logo logga
CO2e reduktion

1 330 758 ton CO₂e

Regnskogen är jordens lungor

Som en landbro som förbinder Nord- och Sydamerika finner vi Panama. Regnskogen har bland den största artrikedomen i världen och på en vandring bland fågelsång och ljudet av cikador kan du möta både sengångare, apor och jaguarer i deras naturliga livsmiljö. Regnskogen beskrivs som jordens lungor men den är hotad av urbanisering och avskogning för boskapsskötsel. I Panama finner du, till skillnad från vår svenska skog, inga återplanteringskrav.

Tropical Mix återställer den biologiska mångfalden

Projektet Tropical Mix återställer den biologiska mångfalden och skapar ett hälsosamt skogsekosystem på över 13,385 hektar som annars hade varit skövlad eller övergiven. Hittills har mer än 7,5 miljoner träd planterats i området. Det binder inte bara koldioxid, utan det binder och säkrar även vatten, vilket i sin tur minskar risken för erosion.

Klimatnytta

Projektet har hittills bidragit till en CO₂e-minskning på ca 1 330 758 ton. Det motsvarar nästan 3% av Sveriges årliga klimatpåverkan (Källa: Naturvårdsverket). För varje ton du finansierar i projektet så bidrar det till att cirka 7 träd planteras och 65 kvm skog skyddas. 

50

nya jobb

Utöver de ekologiska fördelarna har Tropical Mix även stora sociala fördelar. Delar av områdena används för hållbar kakaoproduktion vilket bidrar till den lokala ekonomin. Projektet har genererat över 150 långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension, som har lett till att förbättra den ekonomiska och sociala situationen för familjer i närliggande landsbyggsamhällen.

1

rödlistade djurarter

Projektet skapar hem till över 15 rödlistade, utrotningshotade djur. Genom att kombinera jordbruk, bevarande av skog och plantering av träd så säkerställs biodiversiteten i regionen. Tropical Mix är det enda skogsprojektet i världen som är trippelcertifierat med Gold Standard, FSC och UTZ. Vilket inte är förvånande med tanke på att projektet både bekämpar klimatförändringarna och förbättrar livet för både människor och djur i Panama.