EU:s nya direktiv CSRD – så påverkas er hållbarhets­rapportering 

Klimatpolitik
CSRD

Från 2025 och framåt kommer tusentals fler företag inom EU att omfattas av hårdare krav på hållbarhetsrapportering genom det nya direktiv som går under namnet CSRD (Corporate, Sustainability Reporting Directive).

Oroa er inte, vi har sammanfattat vad förändringen innebär och hur det kommer att påverka er. Denna artikel är reviderad i mars 2024 så ni har den senaste informationen.

Vad är CSRD? 

CSRD är ett nytt direktiv för hållbarhetsrapportering som EU har jobbat fram. Det nuvarande regelverket som ska bytas ut kallas NFRD (Non-Financial Reporting Disclosure). I CSRD finns det standardiserade och detaljerade regler för vad en hållbarhetsrapport ska innehålla, hur den ska granskas och publiceras.  

Vilka berörs av CSRD? 

Det nya regelverket kommer direkt eller indirekt att beröra alla företag inom EU. Förändringen kommer att beröra företag i tre steg:

Steg 1
1 januari 2025 med rapportering 2026 – företag som redan omfattas av NFRD, stora börsnoterade bolag med över 500 anställda. Planen var att detta steg skulle börja 1 januari 2024, men regeringen lade i februari 2024 fram ett förslag om att det ska skjutas upp 1 år. 

Steg 2
1 januari 2025 för stora företag som inte redan omfattas av NFRD och som uppfyller två av tre kriterier;
 

  • 550 miljoner kronor i omsättning – förslaget har tidigare varit 350 miljoner kronor, men detta reviderades i ett nytt förslag i februari 2024
  • 175 miljoner kronor i balansomslutning
  • Fler än 250 anställda. 

Steg 3
1 januari 2026 för noterade små och medelstora företag

Siffrorna ovan stämmer in på över 50 000 företag, där en stor förändring väntar för många verksamheter som kanske inte redovisat hållbarhetsaspekter tidigare. Små till medelstora företag som är börsnoterade kommer beröras från och med 2026, troligtvis med något lättare krav. Noterade SME-bolag även välja att skjuta upp sin rapportering från 2026 till 2028. Sannolikt kommer dock de större företagen i sin tur ställa högre krav på samtliga leverantörer. Så det är lika bra att börja förbereda sig redan nu, eftersom de nya reglerna kommer leda till att högre krav ställs på alla verksamheter, oavsett storlek. 

Hur påverkas svenska företag av CSRD? 

Stora svenska företag omfattas redan av årsredovisningslagen (ÅRL) och har därigenom en rapporteringsvana. Däremot kommer kraven på innehållet i rapporten kraftigt skärpas och få kommer att kunna argumentera för att klimat inte är en väsentlig del.

Vad vet vi idag om CSRD? 
  • Direktivet kommer att träda i kraft från och med räkenskapsåret 2025 (d.v.s. första publiceringarna kommer 2026).
  • Kraven över vad som ska redovisas finns sammanställda i gemensamma kravstandarder (ESRS) som utgår från EU:s taxonomi, GHG-protokollet, GRI, och TCFD.
  • Om klimatpåverkan anses vara väsentligt för bolaget måste klimatpåverkan mätas och rapporteras i Scope 1, 2 och om lämpligt relevanta delar av Scope 3.  
  • Rapporten måste beskriva hur verksamheten påverkar omgivningen, men även hur omgivningen påverkar verksamheten (t.ex. vilka risker allmänt ökade koldioxidutsläpp innebär för företaget).
  • Hållbarhetsrapporten måste ingå i förvaltningsberättelsen och får alltså inte längre vara fristående som idag. 
  • Rapporten ska redovisas i ett digitalt format (XHTML) enligt gemensam standard i en kommande europeisk databas.
  • Krav på tredjepartsgranskning kommer ställas, antingen via företagets egen revisor eller en extern. 
Varför tar man fram CSRD? 

Det första steget i omställningen till en mer hållbar värld är att mäta hur vi påverkar den. Genom att ställa krav på EU:s alla företag synliggörs vad som redan görs och framförallt vad som kan förbättras. Syftet är att säkerställa att hållbarhetsrapporterna håller hög kvalitet och är standardiserade så att de går att jämföra.  

Vad händer nu? 


Sverige arbetar just nu på att implementera EU-direktivet i svensk lag. Tidigare har Sverige gått hårdare ut än EU sett till vilka gränserna ska vara för att bolag ska omfattas av krav på hållbarhetsredovisning. För CSRD kommer Sverige inte att skärpa kraven ytterligare än vad EU kräver. 

Hur kan ni börja förbereda er? 


Även fast ni inte direkt är påverkade av CSRD så kommer alla bolag indirekt påverkas då stora företag redan nu börjar skärpa kraven gentemot sina leverantörer. Har ni inte kommit igång att börja redovisa er klimatpåverkan så är det klokt att börja göra det. Ett bra första steg är att börja med en GHG-screening. Vi tar gärna ett möte och berättar mer!

Relaterade artiklar