Atmoz lanserar automatiserad klimatrapport med Visma

Om Atmoz
Klimatrapporten hos Viisma

Atmoz och Visma revolutionerar företagens klimatarbete genom att lansera en helt automatiserad klimatrapport som beräknar klimatpåverkan baserat på bokföringsdata.

För att möta ökade omvärldskrav och ny lagstiftning är det viktigt att företag har koll på sin klimatpåverkan. Av alla företag i Europa står små och medelstora verksamheter för 60-70% av klimatpåverkan, men tid, kunskap och resurser står i vägen för omställningen. Enligt SME Climate Hub uppger 61% av SMEs att de behöver verktyg för att mäta och hantera sin klimatpåverkan. Klimatrapporten gör det enklare än någonsin för företag att accelerera sitt klimatarbete.

Klimatrapporten analyserar automatiskt inköpsdata från företagets bokföring och beräknar klimatpåverkan på bara några sekunder. Rapporten ger en överblick av företagets klimatavtryck och visar tydligt var arbetet bör fokuseras för att minska utsläppen. Det bästa av allt? Inga förkunskaper krävs av användaren!

Klimatrapport Visma

Med Klimatrapporten kan företag enkelt jämföra sin klimatpåverkan med andra i samma bransch och visa upp resultatet i anbud och offerter för att stärka konkurrenskraften. Klimatrapporten ger småföretagare insikt i hur de kan reducera sitt klimatavtryck genom ett enda knapptryck i bokföringssystemet.

Richard Törnblom

Klimatomställningen berör alla och det ska var möjligt för alla att vara en del av lösningen. Samarbetet mellan Atmoz och Visma möjliggör för tusentals småföretagare att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt beräkna och agera på sina utsläpp. Förutom att bidra positivt till omställningen, skapar det även nöjdare kunder och anställda vilket är förutsättning för goda och lönsamma affärer säger Richard Törnblom, Styrelseordförande Atmoz AB

Klimatrapporten steg för steg

Klimatrapporten är uppdelad i tre delar:

    1. Beräkna: Genom att läsa av inköpskostnaderna från företagets bokföring och matcha dem mot Statistiska Centralbyråns utsläppsvärden genererar Klimatrapporten automatiskt en smart överblick över företagets klimatprestanda. Rapporten jämför även företagets siffror med andra i samma bransch.
    2. Reducera: När klimatpåverkan har beräknats kan du sätta upp en plan för att minska den. Här finner du praktiska tips för att minska ditt klimatavtryck och lära dig hur ditt företag kan bli mer konkurrenskraftigt och hållbart.
    3. Klimatfinansiera: Genom att klimatfinansiera (även kallat klimatkompensation) kan du balansera de utsläpp som du inte kan minska och samtidigt visa att ditt företag är en del av den globala förändringen som faktiskt gör skillnad!

Klimatrapporten är utvecklad av oss på Atmoz i samarbete med Visma. Beräkningarna i rapporten bygger på underlag från Statistiska Centralbyrån och följer the Greenhouse Gas protocol (GHG-protokollet) som är den mest vedertagna standarden för klimatredovisning.

Klimatrapporten finns som tillval i Visma eEkonomi.

Relaterade artiklar