En klimatredovisning hjälper er få en överblick av er klimatpåverkan och därigenom ett underlag för var ni mest effektivt kan minska era växthusgas­utsläpp.

Arbetsprocess

01

Kartläggning av växthusgasutsläpp

Med utgångspunkt i GHG-protokollets rapporterings­­kategorier kartlägger och bestämmer vi i samråd med er vad er klimat­redovisning ska omfatta. Minimum är scope 1 och 2.

02

Datainsamling

Med hjälp av våra verktyg samlar ni (eller vi) in data om verksamheten från interna system och leverantörer. Datan levereras till oss och vi gör rimlighets­bedömningar av underlaget, för att senare kunna säkerställa korrekta beräkningar.

03

Beräkning och rapport

Vi beräknar och rapporterar er klimatpåverkan i ett format som följer GHG protokollet. Resultatet presenteras uppdelat på kategorier av utsläpps­källor, scopes, samt med analyserande kommentarer, nyckeltal med mera. Allt innehåll i er klimat­redovisning kan skräddarsys efter era önskemål.

Skicka mig en exempelrapport för verksamhetsredovisning

Filmer om klimat­redovisning

Vad kostar det att göra en klimatredovisning? Hur lång tid tar det? Vad tar andra i samma bransch med? Vad är GHG-protokollet? Kolla in våra filmer nedan och lär er mer.

Tidsåtgång och pris

Flertalet faktorer avgör omfattningen i att göra en klimatredovisning. Generellt kan en klimatredovisning kosta mellan 40 000 – 150 000 kronor.

En klimatredovisning är perfekt för företag som vill få en tydlig bild av var företagets klimatpåverkan uppstår. Då ambitionen inte är klimatneutral ger en klimatredovisning mer svängrum för vad som skall ingå. En vanligt förekommande redovisning för tjänsteföretag är att redovisa scope 1 och 2 samt delar av scope 3; exempelvis tjänsteresor, logistikflöde och avfall.

Insamling av dataunderlag beräknas ta cirka 5-10 timmar. Det arbetet kan antingen utföras av er eller oss. Beräkning och framtagande av klimatredovisningen beräknas ta cirka 30-40 timmar beroende på storlek av dataunderlag.

Klimat­redovisning online

För mindre företag som inte har möjlighet till den ovan beskrivna klimatredovisning finns möjligheten att göra en kostnadsfri klimatredovisning light direkt på webben via vår sajt klimatfinansiera.se.

Relaterade artiklar