Nudging del 2: Få dina medarbetare att göra klimatsmarta val

Klimatkommunikation
nudging medarbetare

Att designa beteenden med hjälp av Nudging är en effektiv strategi för att göra det lätt för medarbetare att välja det klimatsmarta alternativet. Nudging handlar om att påverka människor till att förändra sina beteenden, inte nödvändigtvis deras attityd. För att lyckas kan det behövas en liten ”knuff” i rätt riktning! Här kommer lite inspiration hur ni kan använda Nudging i ert interna klimatarbete.

Nudging del 1: Få dina kunder att göra klimatsmarta val

Socialt bevis

Forskning har visat att ett av de mest effektiva sätten att få till en beteendeförändring är att lyfta fram hur andra gör. Det har att göra med fenomenet sociala bevis. Människor är nämligen väldigt benägna att göra som alla andra gör. Vi låter majoriteten agera facit och följer, stundtals, blint. Får ni kämpa för att få medarbetare att skicka in sin tidrapportering i tid? Skicka ut en påminnelse “Nu har 95% av all personal skickat in sin tidrapportering, vill du också göra det?

Positiv förstärkning

Ett vanligt sätt att nudga är att ge feedback och återkoppling av tidigare beteenden. Det handlar om att förstärka och belöna positiva beteenden. Strategin grundar sig i effektlagen som innebär att nya mönster etableras och förstärks om de har gynnsamma konsekvenser. Beteenden som leder till önskvärd belöning ökar helt enkelt i frekvens. Till exempel så har det visat sig att elbolag kan styra sina konsumenter till att förbruka mindre el genom att ge feedback på deras energiförbrukning, t ex “Denna månad så var din elförbrukning lägre än genomsnittet”.

Gör det lätt att göra rätt

Grundregeln i nudging är att “göra det lätt att göra rätt”. Genom att identifiera hinder som kan uppstå på vägen till att ta ett hållbart beslut så kan man jobba aktivt för att eliminera dessa hinder. På samma sätt så kan man addera hinder. För att få medarbetare att resa mer miljövänligt så skulle man i sin resepolicy kunna införa att personal bokar sina tågresor själva, men om de ska flyga så behöver de motivera valet av flyg och få godkännande från sin närmaste chef. Då blir tröskeln till att åka tåg lägre och tröskeln till att ta flyget blir högre.

Vill ni få er personal att skriva ut mindre papper? Placera skrivaren långt bort från kontorslandskapet! Vill ni få er personal att sluta använda papper? Ta bort skrivaren!

Utöver de klimatrelaterade fördelarna med att ändra medarbetarnas beteende finns det även ekonomiska vinster för företaget, det har vi skrivit om här.

Behöver ni hjälp att utforma era interna klimatstrategier?Kontakta oss!

Lästips

Yes! – Robert Cialdini, Noah J Goldstein, Steve J Martin

Relaterade artiklar