Klimatarbete kan minska personalkostnader

klimatarbete kan minska personalkostnader

Det finns många anledningar till varför företag väljer att arbeta med att minska sin klimatpåverkan, men visste du att det kan leda till minskade personalkostnader? Vi förklarar hur.

Många företag arbetar hårt med att minimera sin klimatpåverkan och moroten är ofta kostnadsbesparingar inom el och värme eller krav från kunder. Men det har visat sig att det också kan ge positiva effekter internt, bl.a. kan det bli enklare att rekrytera då arbetsplatsen blir mer attraktiv, man har högre chans att behålla personal och det minskar personalomsättningen och personalkostnader.

Det blir allt viktigare att ha en arbetsgivare som har samma värderingar som en själv. Enligt en internationell undersökning gjord av Ipsos tycker 40 % av svenskarna att det är ”mycket viktigt” och 46 % att det är ”ganska viktigt” att arbetsgivaren tar ansvar för samhälle och miljö. Samtidigt har mer än 10 % av svenskarna bojkottat ett företag eller varumärke som inte har gjort tillräckligt för att hantera sin miljöpåverkan.

Vid nyrekrytering har alltfler företag förstått att det är viktigt att kommunicera om hur man gör samhället bättre, men man ska inte glömma de som redan är anställda. Att förlora och rekrytera ny personal är dyrt och ett etablerat klimatarbete kan därför hjälpa företag att bibehålla nöjd personal.

Relaterade artiklar