Så säger marknads­föringslagen om klimatneutralitet

kommunicera

Allt fler företag väljer att ha en tydligt utformad klimatstrategi och att bli klimatneutrala. Därför har Konsumentverket tagit fram ett nytt PM (2021) med riktlinjer om hur dessa initiativ bör kommuniceras på bästa sätt.

För att en verksamhet ska få kalla sig klimatneutral behöver den följa den vedertagna standarden PAS2060, och för att få kalla sin produkt klimatneutral behöver den vedertagna standarden ISO 14021 följas. I båda standarderna kan man hitta riktlinjer för hur initiativen bör kommuniceras. ISO 14021 fokuserar på verksamheters egna miljöuttalanden i form av miljödeklarationer och miljömärkningar, bland annat regleras begreppet “klimatneutral” och hur det ska användas.

Artikel: Därför skapar klimatarbete lönsamma affärer

Det som går att läsa i ISO 14021 är att uttalanden om klimatneutralitet ska kvalificeras genom en redogörelse av produktens klimatavtryck och en förklaring över vad som klimatkompenserats för. Här ska även fullständiga uppgifter om vilket klimatkompensationssystem som använts finnas med. Ett påstående om klimatneutralitet ska också uppfylla de allmänna kraven på egna miljöuttalanden.

Några av dessa punkter är att egna miljöuttalanden ska:

  • Vara korrekta och inte vilseledande
  • Kunna bevisas
  • Vara relevanta sett till den marknadsförda produkten och får endast användas i en lämplig kontext och miljö
    Inte medföra risk för feltolkning
  • Inte, antingen direkt eller indirekt, antyda en miljömässig förbättring som inte existerar, och ska inte heller överdriva den miljömässiga aspekten av produkten som påståendet relaterar till
  • Inte göras, oavsett om påståendet är sanningsenligt eller ej, om påståendet kan komma att tolkas felaktigt av konsumenten eller är vilseledande genom att påståendet utelämnar relevant fakta
  • Endast relatera till en miljöaspekt som antingen existerar eller sannolikt kommer att förverkligas under produktens livslängd

Ledorden är tydlighet och transparens. Har ni gjort ett gediget klimatarbete och berättar vad ni har gjort, utan att överdriva eller försköna, kan ni med stolthet dela med er av ert arbete.

Läs Konsumentverkets PM här.

Artikel: Så säger marknadsföringslagen om klimatkompensation

Relaterade artiklar