Därför skapar klimatarbete lönsamma affärer

klimatarbete

De företag som ignorerar utmaningarna med klimatförändringarna riskerar att äventyra sina framtida resultat menar experter. 

Enligt McKinsey kan arbetet mot att uppnå nettonoll år 2050 visa sig vara den största omfördelningen av kapital i historien. Genom att fokusera på sitt klimatarbete kan företag se till att deras verksamhet förblir relevant i det nya affärsklimatet.

Investerare letar efter hållbara affärsmodeller

Idag går cirka 65 % av de årliga investeringarna till bolag med höga utsläpp. I ett scenario där världen når netto-noll 2050 skulle mönstret ändras. McKinsey kallar det “den stora omfördelningen”. För att nå målet om netto-noll är det dags för företag att göra djärvare drag och investerare är ivriga att hjälpa till på vägen. Analyser tyder faktiskt på att investerare är villiga att betala en premie på cirka 10 % för att förvärva ett företag med en hållbar affärsmodell (McKinsey, 2020). Att införa en tydlig klimatstrategi är en viktig del av hållbarhetsarbetet och minskar risken för såväl företaget som investerarna på sikt.

Ligg steget före lagstiftningen och minimera riskerna

Från 2024 och framåt kommer tusentals företag inom EU att omfattas av hårdare krav på hållbarhetsrapportering genom det nya direktivet kallat CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Till exempel kommer krav på rapportering av klimatpåverkan att ställas. Den nya förordningen kommer direkt eller indirekt att påverka alla företag inom EU, eftersom de direkt berörda företagen kommer att ställa högre krav på alla sina leverantörer. Leverantörer som uppfyller kraven kommer att ha en klar konkurrensfördel mot de som inte gör det. Många företag har redan upplevt att krav kring klimatarbete blir vanligare i upphandlingsprocesser. Därför är det nu perfekt läge för alla att börja förbereda sig genom att ligga steget före.

Möt kundernas krav 

Ökad medvetenhet om globala miljöfrågor förändrar konsumentvanor över hela världen. 8 av 10 anser att hållbarhet är viktigt, och många är villiga att betala mer för ett varumärke som tar ansvar för miljön (IBM, 2020). Att känna till er klimatpåverkan och kommunicera arbetet på ett transparent sätt har aldrig varit viktigare.  

Utveckla nya affärsområden

I takt med att efterfrågan på hållbara produkter ökar upplever många företag att det leder till innovativa lösningar. 74 % av de tillfrågade företagen i Hagaintiativets rapport (2021) upplever att deras klimatarbete har en ganska eller mycket positiv effekt när det gäller att utveckla nya produkter och affärsområden. Bara din fantasi sätter gränser för potentiella innovationer!  

Stärk ditt varumärke 

Ett aktivt klimatarbete har störst positiv inverkan när det kommer till varumärke och kundlojalitet. 100 % av företagen inom handeln sa att deras insatser hade en ganska eller mycket god effekt på deras målgrupper (Hagainitiativet, 2021). Genom att lägga till klimataspekter i er affärsmodell skiljer ni er från era konkurrenter.

Attrahera och håll anställda nöjda

Många studier visar att två tredjedelar (65 %) av de anställda är mer benägna att arbeta för ett företag med en stark miljöpolicy. Klimatförändringar, mänskliga rättigheter och social rättvisa är alla frågor av växande betydelse, särskilt för millennieanställda, som nu utgör majoriteten av arbetsstyrkan (Unily, 2020). Att ta hand om planeten är inte bara ett sätt att framtidssäkra er verksamhet, det är ett sätt att ta hand om era anställda!

Det fanns en tid då klimatarbete endast handlade om att göra något bra. Nu är ett aktivt klimatarbete en förutsättning för att skapa goda affärer!

Källor:

McKinsey, McKinsey, IBM, Hagaintiativet, Unily

Relaterade artiklar