Företag som klimatkompenserar har mer ambitiösa klimatstrategier

företag som klimatkompenserar. foto: annika skaaret

Låt oss en gång för alla döda myten att klimatkompensation bara är ett sätt att köpa sig fri. En ny rapport från Sylvera visar nämligen att företag som klimatkompenserar överlag har en betydligt mer ambitiös och långtgående klimatstrategi och anstränger sig mer för att sänka sina utsläpp än de som inte klimatkompenserar. Vi delar med oss av rapportens viktigaste punkter.

Det brittiska företaget Sylvera är en ledande aktör inom klimatdata och är välkända för sin noggranna och transparenta metodik. De specialiserar sig på att tillhandahålla data och analyser relaterade till klimatförändringar. I sin senaste rapport har Sylvera analyserat 102 företag inom de tio största globala industrierna. Datan de analyserat sträcker sig över nio år och av de företag som analyserats har hälften använt sig av klimatkompensation medan hälften inte har gjort det. Läs rapporten i sin helhet här.

Sylveras rapport visar att företag som investerat i klimatkompensation samtidigt har minskat sina utsläpp från Scope 1 och 2 med i genomsnitt 6,2 % per år. Det kan jämföras med företag som inte klimatkompenserar, som i genomsnitt endast minskat sin klimatpåverkan med 3,4% per år. De poängterar att dessa siffror faktiskt representerar verkliga utsläppsminskningar vilket innebär att klimatkompensationen i sig inte påverkar statistiken.

Vi på Atmoz har i över 15 år hjälpt företag och verksamheter att beräkna och hantera sin klimatpåverkan. Det har länge varit tydligt för oss att företag som integrerar klimatkompensation i sin övergripande klimatstrategi minskar sin klimatpåverkan snabbare än de som inte klimatkompenserar, samt att företag som klimatkompenserar tenderar att ha en betydligt mer ambitiös och långtgående klimatstrategi i sin helhet.

Investeringar i klimatprojekt sammanfaller med minskade utsläpp

Sylveras studie visar att att företag som investerar i klimatkompensation tar till mer ambitiösa åtgärder för att minska sina egna utsläpp. Att finansiera klimatprojekt är en viktig del av en progressiv klimatstrategi, och företag bör fortsätta investera i dem för att skapa verklig och konkret klimatnytta. Att finansiera klimatprojekt är avgörande och får inte skjutas upp om vi ska undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna.

Behovet av obligatoriska och standardiserade klimatredovisningar

Ett problem Sylvera tar upp i rapporten är bristfällig klimatdata och redovisningar – det är ett stort problem att företag inte har dokument att visa upp för för investerare, konsumenter och intressenter. Obligatoriska och standardiserade rapporter är avgörande för att nå nollutsläppsmålet enligt Sylvera, och skulle möjliggöra en noggrann uppföljning av företags klimataktioner, hålla företag ansvariga samt erkänna individuella och kollektiva framsteg och prestationer som riktlinjer för hela branscher.

Kombinationen av utsläppsminskningar och investeringar i högkvalitativa klimatprojekt ger större positiv påverkan

Företag som både jobbade med utsläppsminskningar och klimatkompenserade minskade sin klimatpåverkan med 20 % mer jämfört med de företag som endast minskade sina egna utsläpp utan att klimatkompensera. Det innebär att om alla företag aktivt jobbar för att minska sina utsläpp och utöver det klimatkompenserar så skulle det få en positiv påverkan för klimatet som är både mätbar och global.

Dags att underlätta för företagen

Vi anser att alla företag oavsett storlek ska kunna vara en del av klimatomställningen. Därför har vi, utöver våra andra klimattjänster, utvecklat en automatiserad klimatplattform som sekundsnabbt beräknar företagens klimatpåverkan utifrån deras bokföringsdata och sammanställer allt i en rapport som kan användas för att visa investerare, kunder och i upphandlingar. Utöver det finns möjligheten att klimatkompensera direkt i plattformen. Plattformen integreras direkt med bokföringsprogrammen och finns i nuläget att använda hos Visma e-ekonomi.

Har du inte Visma e-ekonomi kan du även klimatkompensera direkt på webben via vår webshop.

Relaterade artiklar