Vi lanserar handbok i klimatfinansiering

Klimatkompensation
Klimatfinansiering

I en värld där klimatförändringar kräver åtgärder lanserar vi stolt en handbok om klimatfinansiering för att guida företag till handling. Med en ökande global medvetenhet om företagens möjligheter att påverka vår omvärld är det avgörande att förstå och implementera strategier som både minskar klimatpåverkan och leder till direkta affärsnyttor.

Den här e-boken är skapad för att vägleda dig genom begreppet klimatfinansiering – en kraftfull strategi som möjliggör både utsläppsminskningar och hållbarhetsframsteg. Vi vet sedan tidigare att företag som klimatfinansierar anstränger sig mer för att minska sin klimatpåverkan, och att det finns många vinster för företag som har ett klimatarbete.

Bokens kapitel:

  1. Introduktion till klimatfinansiering
  2. Kort historik om klimatfinansieringens uppkomst
  3. Fördelar med att klimatfinansiera – för ditt företag och för omvärlden
  4. Hur fungerar klimatfinansiering?
  5. Vanliga certifieringar
  6. Vanliga typer av projekt
  7. Utmaningar och kritik
  8. Kommunikationstips

Relaterade artiklar