FightCOtwo erbjuder klimatfinansiering i svenska skogar

Klimatkompensation
Fightcotwo boreal mix

Företaget FightCOtwo erbjuder klimatfinansiering i svenska skogar. Projekten går ut på att ge skogsägare ett årligt ekonomiskt stöd för att bevara skogar med höga naturvärden och därmed bevara kollagret i skogen och öka artrikedomen. Vi har intervjuat grundarna till företaget för att ta reda på mer.

Bakom FightCOtwo står eldsjälarna Fredrik Möller och Fred Sundström som båda har tillbringat en stor del av sitt liv ute i naturen. Fredrik Möller har en bakgrund inom företagsutveckling och främst inom IT-branschen. Fred Sundström är i sin tur ingenjör med en lång erfarenhet av miljöteknik och har själv bevittnat samhällets ökade miljömedvetenhet under dessa år.

Vad motiverade er att starta FightCOtwo?

Fred: Jag är uppvuxen i Jämtland och har sett en enorm förändring av landskapet under min livstid. Det har varit smärtsamt att bevittna. För ett par år sedan fick jag möjlighet att köpa skog och började fundera på hur vi kunde använda den på ett meningsfullt sätt. Samtidigt läste jag på om klimatkompensation och hur det fungerade med prissättning av CO2-utsläpp. Därifrån föddes tanken på att de skogar vi äger borde kunna få stå kvar, och att man dessutom borde kunna göra en affär av det.

Min erfarenhet inom miljöteknik har lärt mig att pengar är en viktig del i alla system – om inte de inblandade parterna kan dra ekonomisk nytta av något så blir det svårt att fortsätta med det även om avsikterna är goda.

Fredrik: Där jag bor har det skett otroligt mycket kalavverkning under en lång tid, och när man ser effekterna av ett kalhygge när man är ute i skogen och ser hur mycket den brukningsmetoden påverkar miljön blir man bekymrad. Det pratas alltid om hållbarhetsmål som ska uppnås långt i framtiden, men vi på FightCOtwo känner att vi inte kan vänta. Vi behöver agera här och nu, för det är dessa handlingar som kan göra en verklig skillnad. Det räcker inte med att prata om vad vi ska göra ”imorgon”.

Det pratas alltid om hållbarhetsmål som ska uppnås långt i framtiden, men vi på FightCOtwo känner att vi inte kan vänta. Vi behöver agera här och nu, för det är dessa handlingar som kan göra en verklig skillnad.

Grundarna av FightCOtwo

Fred Sundström och Fredrik Möller, grundare av FightCOtwo

Varför behövs FightCOtwo och era projekt?

Fredrik: Vårt fokus ligger på att bevara den biologiska mångfalden. För närvarande saknas vetenskapliga metoder för att korrekt värdera biologisk mångfald, så vi använder kol som valuta från markerna och skogen. Det är den valutan vi kan handla med. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för att bevara eller öka den biologiska mångfalden samt erbjuda höga sociala värden. Sociala värden inkluderar allt från svampplockning, vandringsspår och utsiktspunkter till främjande av renskötsel och andra delar som faktiskt är nödvändiga för samhället.

Jag tror på att agera. Vi kan inte bara sitta och vänta på att staten, EU eller någon annan organisation ska agera, framför allt inte år 2030 eller 2045. Vi måste göra något här hemma och vi måste göra det nu. Det är mitt enkla budskap. Sedan kan vi alltid förbättra oss, men vi måste börja nu, här i Sverige.

Vad har ni fått för respons från skogsägarna gällande era projekt?

Fred: Generellt sett riktar vi oss till den privata sektorn av skogsägare. Det finns en stor positivitet bland dem som letar efter alternativa sätt att bedriva sitt skogsbruk. Skogsdebatten är dock ganska polariserad, särskilt på grund av skogsindustrin som under lång tid haft ett speciellt narrativ på hur skogen ska bedrivas rent industriellt. Men förändringen är på gång, skogen kommer att genomgå betydande förändringar och få en större mångfald. De skogsägare vi möter vill vara en del av detta, de söker alternativ där de kan fortsätta att äga och bruka sin skog på mer hållbara sätt samtidigt som de får betalning för det.

Skogen kommer att genomgå betydande förändringar och få en större mångfald. De skogsägare vi möter vill vara en del av detta.

boreal mix fightcotwo

Det pratas ju väldigt mycket om att vi redan har ett väldigt hållbart skogsbruk i Sverige. Vad tänker ni om det?

Fredrik: I grunden är det så att 90 % av Sveriges skogar utgör ren produktionsskog, och majoriteten av dessa skogar gynnar inte biologisk mångfald utan istället utgör monokulturer. Deras huvudfokus är att snabbt producera så mycket träd som möjligt vilket inte främjar den biologiska mångfalden särskilt mycket. Vi behöver skapa en bättre balans mellan produktionsskogar och äldre skogar som är rika på biologisk mångfald och erbjuder sociala värden. Vi måste uppnå en balans.

Fred: Begreppet hållbarhet används på olika sätt. I Sverige avverkar man skogen och planterar sedan ny skog, vilket skapar monokulturer i dessa områden. Om det inte är unga skogar eller otillgängliga kalhyggen, så är det ändå monokultur. Detta leder till en begränsad biologisk mångfald och en minskning av antalet arter.

Vilka företag lämpar sig för att finansiera era projekt?

Fredrik: Vi riktar oss till alla som vill bidra till bevarandet eller utvecklingen av den biologiska mångfalden genom att köpa kolkrediter på detta sätt. Det spelar ingen roll om det är stort eller smått. Alla har möjlighet att verkligen göra skillnad och bidra. Det handlar om att agera här och nu, i vår närmiljö. Man behöver inte resa långt för att uppleva den typ av skogar som vi bevarar.

Joel Nord, analyschef på Atmoz Consulting, varför väljer ni att ta in det här projektet i er portfölj?

Vi har under lång tid letat efter lokala projekt i Sverige eller närområdet men det har hittills inte funnits projekt som vi tycker är tillräckligt robusta gällande metodval, genomförande, verifiering och andra delar vi anser är viktiga. FightCOtwo är det första svenska projektet vi anser håller måttet, även när vi har granskat det närmare. Eftersom vi gärna vill kunna erbjuda lokala projekt valde vi att ta in det, det är även positivt att projektet stödjer bevarande av mångfald och andra viktiga aspekter som inte är direkt kopplade till koldioxid.

Hur kvalitetssäkrar ni det här projektet?

Projektet granskas av en aktör som heter Intertek. Det är alltså inte certifierat av Gold Standard eller någon mer traditionell klimatkompensationsstandard, utan Intertek är en aktör som granskar och ser till att FightCOtwo efterlever de metodbeskrivningar som finns för det här projektet. Eftersom vi upplever projektet som så pass robust väljer vi att avvika från vårt kriterium att det ska vara Gold Standard-certifierat.

Men kontrakten som skrivs med skogsägarna skrivs ju bara 30 år framåt. Vad tänker ni om permanensen för projektet där?

Det här är någonting som vi funderar mycket kring eftersom det skiljer sig från våra andra projekt. Vanligtvis tittar man på hundraårsperspektiv när det kommer till klimatet, både vad gäller beräkning, redovisning och permanens men det finns även andra projekt med kortare permanenstid. Tyvärr går det inte att rent juridiskt skriva 100-åriga avtal.

Vi anser att 100-årsperspektivet är relevant, men det är också viktigt att titta på kortare tidshorisonter om vi ska kunna lösa klimatkrisen. Vi har inte 100 år på oss, utan om vi kan ta in ett seriöst projekt med 30 års permanens är det också bra. Men det är viktigt att veta att det här är något som skiljer sig från våra andra, mer traditionella klimatkompensationsprojekt. Samtidigt har projektet andra otroligt viktiga aspekter som väger upp, som bevarande av den svenska biodiversiteten.

Ska man tänka på något speciellt som kund om man vill klimatfinansiera det här projektet?

En väldigt viktig del i projektet är just biodiversitet och bevarandet av äldre skog som har höga naturvärden. Sedan finns det ju också andra, sociala värden. Det är ju mycket roligare och trevligare att gå i en i en gammal naturskog än att gå i en brukskog som har väldigt låga naturvärden, som kanske snarare kan liknas vid en trädplantage. Vill man vara med och bidra till detta är det här ett bra projekt.

Relaterade artiklar