PropTech: Klimatredovisning inspirerad av kundens behov

Kundcase
Proptech

PropTech Sweden AB erbjuder skräddarsydda fastighetslösningar via dotterbolagen Ömangruppen och Axcell. Ömangruppen är specialiserade inom värme, ventilation och energifrågor, medan Axcell är en mångsidig partner inom fastighetsteknik och -skötsel, både inomhus och utomhus. Startskottet för PropTechs klimatarbete var när en av deras kunder bad dem att redovisa sitt klimatavtryck.

– Vi upplevde att ”det här är nog inte den sista kunden som kommer att efterfråga det här”, så vi kände att vi ville beräkna och redovisa vårt klimatavtryck för att kunna ligga steget före nästa gång, säger Peter Hildingsson som är kvalitets- och miljöansvarig på PropTech.

Ett av de främsta hindren längst vägen har varit att samla in data från leverantörer, då inköp av varor och tjänster spelar en betydande roll för bolagens klimatpåverkan. Att få fram dessa uppgifter från många leverantörer har visat sig vara en utmaning.

Vi håller på att ser över våra leverantörsmallar och skriver nya ramavtal inför kommande upphandlingar, och då ska vi ta in klimatredovisningskrav

Den aktuella kunden behövde information från sina leverantörer för att kunna redovisa det i sin egna klimatrapport. Det i sin tur har fått PropTech att påbörja resan med att se över leverantörs- och inköpsavtal. Peter berättar att han fått rådgivning i hur de kan påverka sina leverantörer till att börja klimatredovisa själva.

– Vi har bollat med vår kontakt på Atmoz och frågat ”Hur ska vi formulera våra krav gentemot leverantörer? Hur kan vi be om korrekt data?” Det är viktigt att vi kan ställa rätt frågor så att vi får rätt information tillbaka som vi faktiskt kan använda, säger Peter. Vi är nu i det skedet att vi håller på att ser över våra leverantörsmallar och skriver nya ramavtal inför kommande upphandlingar, och då ska vi ta in klimatredovisningskrav i det. Det ska bli intressant att se hur många som kommer att klara det kravet och vilken respons vi får på det. Här har Atmoz varit till stor hjälp.

Många bolag upptäcker i sitt klimatbokslut att en stor del av deras klimatpåverkan ligger just utanför den egna verksamheten, och att då inspirera andra till att också börja klimatberäkna kan vara ett sätt att på sikt få ner det egna klimatavtrycket. Att påverka sina leverantörer kan därmed ge större effekt på resultatet än att försöka minska sin interna klimatpåverkan. Det gör även att alla leverantörernas kunder får samma effekt.

Inom PropTech har man länge arbetat med miljö- och energifrågor, internt men även ute hos kund, och vill gärna vara en katalysator för positiv förändring. Efter att under en tid ha diskuterat klimatbokslut startade resan på riktigt först efter efterfrågan från kund. Ett faktum som visar att företag kan vara med och bidra till verklig förändring långt utanför verksamhetsgränserna.

Läs mer om PropTech här.

Atmoz har sedan 2006 hjälpt verksamheter att beräkna och hantera sin klimatpåverkan genom ett antal tjänster såsom klimatstrategier, beräkning och klimatkompensation

Relaterade artiklar