NA-KD: Vi minskade klimatpåverkan och bibehöll omsättningen

Kundcase
NA-KD

Anledningarna till att jobba med klimatfrågan är många. Kommande och nya lagkrav med förkortningar som CSRD, CBAM, AGEC och EU:s taxonomi är några. Medvetna kunder som ställer krav är en annan. Modeföretaget NA-KD har ett väl genomarbetat klimatarbete som de integrerar i sin övergripande affärsstrategi. Detta har varit tacksamt då de lättare kan anpassa sig till nya lagkrav. Utan klimatarbetet hade de redan nu förlorat mark och viktiga intäkter på grund av fransk lagstiftning.

För några år sedan började NA-KD tillsammans med Atmoz Consulting beräkna verksamhetens klimatpåverkan med ett basår att utgå från och en konkret klimatfärdplan med tydliga mål framåt, som de kallar Climate Action Roadmap. NA-KD såg till att börja från rätt ände: de sammanflätade sina klimatmål med sina finansiella mål och har låtit klimatarbetet genomsyra hela verksamheten.

– Eftersom hållbarhetsarbetet påverkar oss finansiellt så var det viktigt att vi utformade vår klimatfärdplan utifrån både våra finansiella mål och klimatmål så att de verkligen gick hand i hand, berättar Eleonor Björserud som är Climate Action Manager på NAKD.

NA-KD har sedan basåret minskat sin klimatpåverkan med 35 % samtidigt som de kunnat bibehålla sin totala omsättning.

Och siffrorna talar sitt tydliga språk: NA-KD har sedan basåret minskat sin klimatpåverkan med 35 % samtidigt som de kunnat bibehålla sin totala omsättning. Minskningen beror till stor del på inköpsvolymerna som de under 2022 minskade med 38 % jämfört med året innan. De har gått igenom hela sitt sortiment och sett över vilka produkter som var direkt olönsamma och som skapade onödiga klimatutsläpp både på råmaterialnivå, produktionsnivå och transporter. Dessa fasades helt enkelt ut.

– När vi startade arbetet med klimatfärdplanen blev det snabbt tydligt att vi behöver fokusera på att minska våra kvantiteter, öka vår genomförsäljning, öka cirkulära affärsmodeller samt höja priset på de kvarvarande produkterna för att kunna nå både våra finansiella mål och våra klimatmål, berättar Eleonor. Utifrån det har vi laborerat internt för att få fram den ekvationen som passar oss och våra produkter bäst. Vi vet vad vi behöver jobba med, vi har påbörjat vår resa och är ödmjuka inför den utmaning vi har framför oss.

Eleonor Björserud

Eleonor Björserud, Climate Action Manager på NA-KD

För att kunna höja priset är det nödvändigt att öka produktvärdet vilket har varit ett parallellt förändringsarbete. Utöver att välja mer hållbara material och titta på mer resurseffektiva processer har företagets designers- och inköpsteam involverats för att utveckla och förbättra produkterna och därmed öka kundnöjdheten.

Arbetet med NA-KD:s Climate Action Roadmap har lett till en tydlighet i hur varje avdelning behöver arbeta framåt för att nå de uppsatta målen. Man har integrerat klimatmålen i företagets kvartalsvisa interna uppföljning av företagets viktigaste nyckeltal och företaget har även ett dedikerat hållbarhetsteam om 3 personer som är anställda enkom för att jobba med hållbarhetsfrågan.

NA-KD är ett framstående exempel på hur företag kan implementera klimatarbetet i affärsstrategin och därmed öka vinsten med minskad klimatpåverkan. De visar också hur effektivt det är att ha påbörjat arbetet innan det är skarpt läge och viktiga lagkrav träder i kraft – annars riskerar man att tappa mark.

Läs mer om NA-KD:s hållbarhetsarbete här.

Atmoz har sedan 2006 hjälpt verksamheter att beräkna och hantera sin klimatpåverkan genom ett antal tjänster såsom klimatstrategier, beräkning och klimatkompensation

Relaterade artiklar