Softronic: Hållbarhetsarbetet gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare

Kundcase
softronic

Med sin slogan ”GoodTech – ledande teknik som gör gott i samhället” har Softronic som ambition att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta.

– Vår slogan förpliktigar att vi måste göra lösningar som är hållbara ur olika perspektiv, här gäller även klimatperspektivet, säger Joachim Lundberg som är hållbarhetschef på Softronic.

Sedan ett par år tillbaka beräknar de verksamhetens klimatpåverkan med Atmoz då Softronic upplever det allt viktigare att få en översikt över sina utsläpp, bland annat då CSRD ställer högre krav framåt. De upplever att samarbetet med Atmoz gått mycket smidigt med snabb feedback, bra rådgivning och praktiskt stöd längs hela resan.

På frågan ‘Varför valde du Softronic?’ så svarar över hälften av våra sökande att det beror på vår hållbara profil.

Trots att det är några år kvar tills lagkraven träder i kraft har Softronics gedigna hållbarhetsarbete redan börjat betala sig, i form av konkurrenskraft och fördelar i rekryteringssammanhang. I Sverige saknas just nu uppemot 75 000 IT-tekniker och utvecklare vilket gör att konkurrensen efter arbetskraft är hög.

Intresset att arbeta för ett företag som tar hållbarhetsfrågan på allvar är en generationsfråga, menar Joachim. Unga som kommer ut på arbetsmarknaden vill jobba med företag som delar deras värderingar och har ett hållbarhetsarbete, det finns det många undersökningar som visar och det är något som Softronic själva har märkt.

– På frågan ”Varför valde du Softronic?” så svarar över hälften av våra sökande att det beror på vår hållbara profil. Jag kan säga såhär, att de unga som vi rekryterar idag vill vara hos en arbetsgivare som tar det här på allvar och som bryr sig. Det är viktigt för dem.

Att hålla på med greenwashing, det vill säga att låta påskina att man har ett klimatarbete som egentligen inte är så robust som man påstår, skulle snabbt bli genomskådat och håller inte i längden. Man måste leva efter det också, vilket Softronic gör. Sedan de blev certifierade enligt miljöcertifieringen ISO 14001 och fick Naturvårdsverket som kund har deras miljö- och hållbarhetsfokus vuxit och de har sedan några år tillbaka en intern hållbarhetsorganisation.

Det är många som engagerar sig i hållbarhet och Joachim tycker det är roligt att möta det engagemanget. En fråga han ser att många företag ofta ställer sig när det kommer till klimatarbete är om det är värt investeringen.

– När det kommer till att implementera klimat- eller hållbarhetsarbete hamnar man ofta i kläm mellan ”Är det här kostnader vi verkligen behöver ta” och ”Förstår vi värdet av den här satsningen?” och där behöver man vara uthållig. Ibland tar det en stund innan det visar sig, men svaret är Ja: det här är en investering som återbetalar sig. Det har vi sett på många olika fronter, och att vi är en arbetsgivare som får väldigt många sökande på grund av vår hållbarhetsprofil är en av de sakerna.

 

Läs mer om Softronic här.

Atmoz har sedan 2006 hjälpt verksamheter att beräkna och hantera sin klimatpåverkan genom ett antal tjänster såsom klimatstrategier, beräkning och klimatkompensation

Relaterade artiklar