Skyltmax: Den största vinsten är tidsbesparingen

Kundcase
skyltmax

E-handeln Skyltmax tillverkar och säljer skyltar av olika slag, huvudsakligen till den europeiska marknaden. Sedan ett par år tillbaka har de gjort klimatberäkningar med Atmoz och i år är andra året som de utgår från finansiell data, även kallat spend, istället för att göra en traditionell och mer manuell klimatberäkning.

– Att få det här på spend-data känns ju väldigt smidigt som idé överlag och det funkade precis så smidigt som vi trodde, berättar Magnus Persson som är Business Controller på Skyltmax. Vi använder Fortnox så vi fick en inbjudan av Atmoz, satte upp en koppling, valde vilka delar av bokföringen vi ville tillåta att Atmoz skulle hämta in. Därefter fick jag fylla ut per bokföringskonto vad som skulle gå på spend via den här kopplingen och vad vi valde att ta med mer manuellt.

En av de mest påtagliga fördelarna med att använda spend som grund för klimatberäkningarna är den enorma tidsbesparingen vilket Magnus betonar som den absolut största vinsten. Tidigare år har Skyltmax behövt gå igenom samtliga av sina fakturor för att skriva ner alla artiklar och aktiviteter i företaget, från inköp av hörlurar till glas, och listat det i en excelfil som till slut omfattat tusentals artiklar. Det har i sin tur omvandlats till utsläppsfaktorer av Atmoz analytiker.

Är man van vid att komma från ekonomisidan och van vid att arbeta med resultaträkningar så är det här väldigt enkelt att utgå från.

Magnus persson skyltmax

Magnus Persson är Business Controller på Skyltmax

Dessa åtskilliga timmar de tidigare lagt på datainsamling kan de nu istället lägga på det övriga klimatarbetet och fokusera på åtgärder som de faktiskt har möjlighet att påverka. Att utsläppsfaktorerna i verktyget är schabloniserade är en nackdel som är marginell menar Magnus, eftersom de är noggrant uträknade och framtagna av Atmoz analytiker så representerar de ändå ett pålitligt genomsnitt av verkligheten. Det gör att noggrannheten i beräkningarna ändå kan bibehållas.

– Är man van vid att komma från ekonomisidan och van vid att arbeta med resultaträkningar så är det här väldigt enkelt att utgå från, säger Magnus. Och hade vi några funderingar fick vi snabb respons från Atmoz oavsett om det gällde telefonsamtal, mejl eller att sätta upp ett möte för att diskutera något mer ingående.

För vissa specifika poster har Skyltmax valt att fortfarande ta en mer manuell approach och inte använda spend. Det ger dem en hög grad av kontroll över dessa områden samtidigt som de låter programmet hantera de delar som de inte kan förändra. Det är en flexibel metod som gör det möjligt för Skyltmax att anpassa sina klimatberäkningar efter sina specifika mål.

Genom sin övergång till spendbaserade klimatberäkningar har Skyltmax tagit ett stort steg i både effektivitet och tidsbesparing. Det har frigjort tid och resurser till områden där de kan skapa verklig förändring samtidigt som de kan fortsätta växa.

 

Läs mer om Skyltmax klimatarbete här.

Atmoz har sedan 2006 hjälpt verksamheter att beräkna och hantera sin klimatpåverkan genom ett antal tjänster såsom klimatstrategier, beräkning och klimatkompensation

Relaterade artiklar