Lär dig mer med klimatkompensations- handboken

tropical mix header

Att klimatkompensera, eller klimatfinansiera, kan liknas vid att pensionsspara. Det är något vi gör för att trygga vår egen och kommande generationers framtid och är ett komplement till att minska sitt klimatavtryck.

Många företag har idag en seriös klimatstrategi. I den ingår ofta både beräkning, reduktionsplan samt finansiering av klimatprojekt. Klimatet är ju en av vår tids ödesfrågor och det ligger i allas intresse att motverka klimatförändringarna, det anser både konsumenter och företagen själva. De flesta kan göra mycket inom den egna organisationen för att minska sin klimatpåverkan, det går dock inte att ha absolut noll klimatpåverkan.

Klimatkompensation är en liten men nödvändig del av lösningen på klimatfrågan. Även om klimatkompensation nu blivit ett etablerat fenomen på den svenska marknaden är det fortfarande många som undrar vad det egentligen är, hur det fungerar, vilken klimatnytta det gör, hur man undviker felsteg och hur klimatkompensation platsar i en klimatstrategi.

Vi skrev den här handboken 2011. I den besvarar vi många frågor om klimatkompensation och hur det fungerar, samt ger dig som läsare möjligheten att ta ställning i frågan och ställa krav på din leverantör av klimatkompensation.

Relaterade artiklar