Ställ dessa 5 krav när ni klimatkompenserar!

Klimatkompensation krav

Det råder stor efterfrågan från företag som vill finansiera klimatprojekt och i takt med det har det dykt upp många nya aktörer på marknaden.

Som köpare vill ni givetvis säkerställa att den utlovade klimatnyttan uppfylls, men det kan det vara svårt att avgöra vilka projekt som håller måttet. Därför har vi sammanställt en guide med 5 krav som ni bör ställa när ni ska välja klimatkompensationsprojekt.

Vad är klimatkompensation?

Att klimatkompensera innebär att ni finansierar en åtgärd utanför den egna organisationen som leder till en minskning av växthusgasutsläpp. Klimatkompensation (carbon offsetting) tillkom i Kyotoprotokollet (ett avtal inom ramen för FN:s klimatkonvention 1997) med syftet att överföra resurser från rika länder till utvecklingsländer för att påskynda grön teknikutveckling. Den grundläggande mekanismen hette då CDM (Clean Development Mechanism) och är än idag en av de mest välkända certifieringarna, tillsammans med Gold Standard.

1. Klimatprojektet ska vara additionellt

Med additionalitet menas att det skall kunna säkerställas och bevisas att klimatprojektet inte hade blivit av utan finansiering från klimatkompensation. Om ni exempelvis skulle klimatkompensera i ett solenergiprojekt som hade byggts ändå blir det inte additionellt och er finansiering är utan nytta. Vi ser fler och fler aktörer som säljer klimatkompensation i svensk skog där t.ex. skogsägare får betalt för att plantera eller låta skogen stå. I Sverige har vi återplanteringskrav för skogsägare så det är svårt att garantera att dessa skogs­investeringar tillför någon extra klimatnytta. Företag som vill bidra till en effektiv och hållbar klimat­omställning bör istället investera i åtgärder som ger större och säkrare klimatnytta.

2. Klimatkrediten ska vara spårbar

När ni köper klimatkompensation tilldelas ni klimatkrediter. En klimatkredit måste vara spårbar så att det kan säkerställas att den existerar och inte kan säljas till någon annan i framtiden. För exempelvis Gold Standard-projekt registreras alla klimatkrediter i Gold Standard Registry och förstörs (makuleras) sedan vid köp. Som köpare kan du ställa krav på att få se makuleringsintyget. Atmoz redovisar alla makuleringsintyg offentligt och uppmuntrar alla branschkollegor att gå samma väg för ökad transparens och trovärdighet.

3. Klimatprojektet ska vara verifierat och certifierat av oberoende tredje part

De påstådda utsläppsreduktionerna ska vara kvantifierade och verifierade av en oberoende tredje part. Om ett projekt inte har en oberoende certifiering bör ni med god anledning vara misstänksamma. Här har vi sammanställt olika certifieringar som finns på marknaden. Det projekt ni finansierar ska även vara beständigt. Om ni till exempel klimatkompenserar i ett skogsprojekt behöver det bevisas att skogen står kvar en lång tid framöver för att uppfylla klimatnyttan.

4. Klimatprojektet ska bidra till hållbar utveckling

Utöver själva klimatnyttan är det viktigt att klimatkompensationen även bidrar till hållbar utveckling på andra sätt. Detta eftersom ett projekt kan vara bra för klimatet på bekostnad av andra hållbarhetsaspekter. Kriterier för hållbar utveckling kan exempelvis vara om projektet förbättrar vardagen för människor i närområdet genom arbetstillfällen, fattigdomsbekämpning, förbättrad hälsa, ekonomisk trygghet, bättre tillgång till energiresurser samt andra miljövärden såsom bevarande av biologisk mångfald. Genom att alltid välja Gold Standard-certifierade projekt kan ni vara säkra på att projektet uppfyller minst 3 av FN:s globala mål.

5. Kommunicera era initiativ enligt marknadsföringslagen

Om ni vill kommunicera era initiativ eller märka era produkter är det extra viktigt att ha tungan rätt i mun och följa marknadsföringslagen. Till exempel kan det klassas som vilseledande om ett påstående inte är kvalificerat eller verifierat i nära anslutning till produkten. Vid en anmälan kommer även det valda klimatkompensationsprojektet att granskas. Om ni ska använda klimatkompensation för att uppnå klimatneutralitet ställs högre krav vid val av klimatkompensationsprojekt. Kontakta oss om ni vill veta mer om dessa krav.

Läs också: Den ultimata guiden för att kommunicera klimatkompensation

På Atmoz handplockar vi alla våra klimatprojekt utifrån samtliga kriterier vi beskrivit ovan. Endast de projekten med robusta certifieringar och dokumenterad klimatnytta väljs ut, så att ni som kund kan vara säkra på att er investering gör verklig skillnad.

Relaterade artiklar