Dessa krav kan man ställa på klimatkompensation vid offentlig upphandling

Klimatkompensation
offentlig upphandling

Frågor om hur upphandlingar skall formuleras och vilka krav som ska ställas på leverantören av klimatkompensation kan uppkomma. Vi tipsar här om formuleringar på krav på klimatkompensation som bör ställas vid en offentlig upphandling.

Många statliga verk och bolag väljer idag att klimatkompensera. Riksdagen, Regeringskansliet, Energimyndigheten och Miljöstyrningsrådet har uttalat sig om hur klimatkompensation bör gå till, och i princip all klimatkompensation inom statliga bolag och verk sker med CDM projekt. Frågor om hur upphandlingar skall formuleras och vilka krav som ska ställas på leverantören kan då uppkomma.

Läs också: Därför skapar klimatarbete lönsamma affärer

Klimatkompensationen från CDM-projekt kallas CER (Certified Emission Reduction). En CER motsvarar reduktionen av ett ton koldioxidekvivalenter. Nedan följer några formuleringar som förekommit i väl genomarbetade upphandlingar de senaste åren.

  • Klimatkompensationen skall ske med CER:s från CDM-projekt, vilka även verifierats med Gold Standard.
  • CDM-projektet skall avse projekt inom områden för energieffektivisering eller förnybar energi.
  • Makulering skall ske genom annullering i Unionsregistret hos Energimyndigheten i Sverige.
  • Leverantören ska kunna redovisa hur klimatnyttan bekräftas och redovisas.
  • Leverantören ska beskriva hur de säkerställer och redovisar faktorerna additionalitet, verifierbarhet, spårbarhet, beständighet och bidrag till hållbar utveckling i det föreslagna projektet.

Vill du veta mer om klimatkompensation? Kontakta oss!

Läs mer: Den ultimata guiden till att kommunicera klimatkompensation

Relaterade artiklar