Är klimatkompensation avdragsgillt? Vi förtydligar

Klimatkompensation
är klimatkompensation avdragsgillt

Vi får ofta frågan om klimatkompensation är avdragsgillt eller ej. För några år sedan (2018) kom det en dom från högsta förvaltningsdomstolen där de slog fast på vilka grunder klimatkompensation är avdragsgill.

I den vinnande argumentationen i domen angavs bl.a. att “De klimatkompenserande åtgärderna ingår som en central komponent i marknadsföringen av bolagets ekologiska sortiment” och att det finns ett direkt samband mellan klimatkompensationen, marknadsföringen och den ökade försäljningen. Företaget som köpt klimatkompensation hade inte uppgett sig marknadsföra sina klimatkompensationsåtgärder på produkterna eller på något annat sätt.

Domstolen skriver bl.a:

Det finns numera en förhållandevis stor medvetenhet hos breda konsumentgrupper om såväl förekomsten av som riskerna med ökade koldioxidutsläpp. För företag som producerar varor som medför dokumenterade och påtagliga koldioxidutsläpp kan det därför finnas ett kommersiellt intresse av att vidta åtgärder som syftar till att neutralisera utsläppen för att sedan kunna kommunicera åtgärderna vid marknadsföringen av produkterna. Dessa företag kan således, beroende på karaktären av företagets produkter och vilken kundgrupp man vänder sig till, ha företagsekonomiska skäl för att stödja även globalt inriktade miljövårdande åtgärder eftersom dessa kan förväntas ha påtagligt positiva effekter för företagets försäljning och vinst

Läs mer: Dessa krav kan man ställa på klimatkompensation vid offentlig upphandling

Är klimatkompensation avdragsgillt?

Atmoz Consultings tolkning är att klimatkompensation är avdragsgill om det finns en koppling till ökad försäljning, ökad vinstmarginal eller liknande, men det krävs egentligen ingen marknadsföring eller reklam.

Vill du veta mer om klimatkompensation? Kontakta oss!

Relaterade artiklar