Klimatpåverkan – skillnad mellan biobränsle och klimat­kompensation

Klimatkompensation
biobränsle

Allt fler flygbolag erbjuder möjligheten att få betala extra för sin flygbiljett för att biobränsle ska blandas in i det fossila flygbränslet. Men om man ska betala extra för en lite hållbarare resa, vad ska man då satsa på, biobränsle eller klimatkompensation? Vi går igenom det här.

Att öka kostnaden för något dåligt för klimatet är ett viktigt verktyg för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Både biobränsle och klimatkompensation har egenskapen att de ökar priset för att flyga, vilket gynnar digitala möten och klimatvänligare transportmedel som tåg och buss. När man köper biobränsle betalar man prisskillnaden mellan bioflygbränsle och fossilt flygfotogen och stimulerar på så vis utvecklingen av bioflygbränsle.

I fallet med klimatkompensation stimuleras istället utvecklingen av förnybar energi eller energieffektivisering beroende på projekt. Klimatkompensation bidrar också till att uppfylla andra hållbarhetsmål än att bekämpa klimatförändringarna och till teknologiöverföring i regionen där projektet finns.

Biobränslen sänker utsläppen av växthusgaser från en flygresa, men det är osäkert om det har någon inverkan på höghöjdseffekten, som förstärker klimatpåverkan vid förbränning av bränslen på hög höjd, eftersom kondensstrimmor fortfarande bildas och bidrar till växthuseffekten. Om man räknar på en höghöjdseffekt-multiplikator på 1,9 vilket är vanligt, innebär detta att bara ungefär hälften av klimatpåverkan när man flyger på hög höjd beror på vilken typ av bränsle som förbränns. Resten av utsläppet rår man alltså inte på ens vid byte av bränsle. Dock orsakar sällan inrikesflygningar dessa då de oftast inte kommer upp i sådana höjder.

Utbudet av biobränsle är inte i närheten av att täcka de mängder bränsle den globala flygtrafiken och övrig transportverksamhet dagligen skulle behöva. Var biobränslet kommer ifrån spelar nämligen också roll. Kommer det från skog som hade fått stå kvar utan efterfrågan på bränslet blir klimatnyttan minimal. Det finns hållbara källor men risken finns också att efterfrågan på palmolja och sojabönor, som bidrar till skövling av värdefull regnskog, skulle öka för användning till biobränsle då efterfrågan ökar globalt från flera olika håll.

Klimatkompensation är en konkret reduktion av utsläpp i en region som inte kommit lika långt i sin teknikutveckling eller som har värdefull skogsmark som behöver återplanteras och skyddas. Genom att klimatkompensera din resa ges du möjligheten att reducera utsläpp motsvarande hela din resa. Utöver CO2e-reduktionen ges även viktigt finansiellt stöd till en hållbar omställning i de aktuella regionerna.

Självklart är det bättre med biobränsle än med fossila bränslen och bättre att klimatkompensera istället för att inte klimatkompensera. Det absolut bästa för klimatet, och att minska sin klimatpåverkan, är dock att stanna på marken.

Relaterade artiklar