Nina Ekelund ”Ett aktivt klimatarbete stärker varumärket”

nina ekelund hagainitiativet

Vi har pratat med Nina Ekelund som är generalsekreterare för företagsnätverket Hagainitiativet. Den 7 april släppte Hagainitiativet en ny rapport där de har undersökt vad de 100 största bolagen i Sverige har för mål för att halvera sina utsläpp till 2030, i enlighet med 1,5-gradersmålet.

Nätverket Hagainitiativet arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan genom att samla och engagera företag från olika branscher i Sverige, som alla delar Hagainitiativets vision om minskad klimatpåverkan och aktivt arbetar för att minska sin egen.

Detta visar rapporten

19 %

19 börsbolag (19 procent) har satt tydliga, explicita mål om att halvera sina växthusgasutsläpp till 2030 eller tidigare och får grönt ljus i rapporten. Dessa bolag befinner sig i olika sektorer och har olika förutsättningar för att nå dit.

39 %

39 börsbolag (39 procent) har inte något halveringsmål av växthusgasutsläpp till 2030. Däremot har de någon form av klimatmål och hur ambitiösa de är varierar mellan företagen. Dessa får gult ljus.

42 %

42 börsbolag (42 procent) saknar klimatmål, eller nämner inget om sitt klimatarbete i sin årsredovisning eller hållbarhetsredovisning, och får rött ljus.

Nina, varför har ni fokuserat på stora börsnoterade bolag? Gör inte staten tillräckligt för att nå klimatmålen?

Stora bolag på börsen är viktiga föredömen och har många kontakter ut i samhället. Det är viktigt vad de gör, andra kan följa efter. Om inte de med ekonomiska muskler ligger i framkant, vem ska då göra det? Nej, staten gör inte tillräckligt. Vi ser att ju modigare företag vi har som tar modiga beslut som leder mot 1,5-gradersmålet, desto modigare politik får vi.

Vad kan stora bolag göra för att ligga i framkant i omställningen?

Sätta mål att halvera sina utsläpp, både i egen verksamhet och i sin värdekedja. De kan inkludera klimatmål i värdekedjan, sälja produkter som leder till att utsläppen i världen minskar samt säga till politiken att en ambitiös klimatpolitik är bra för både affärerna och klimatet.

På vilket sätt gynnas ett företag av att bli mer klimatvänligt? Vad finns det för incitament?

Vi ser i de undersökningar vi gjort bland flera hundra företag att ett aktivt klimatarbete stärker varumärket och employer branding. Vi ser också att företag minskar sin risk genom att inte ha tillgångar som riskerar att bli strandade tillgångar och att möjligheten till nya finansieringar dyker upp såsom gröna obligationer.

Vad kan man dra för slutsatser av rapporten?

Vi ser att fler företag behöver ta beslut om att halvera sina utsläpp till 2030, det är alltför få som idag har tagit det beslutet. Något som är positivt är dock att många företag har mejlat till oss och sagt att de har beslut som kommer under året, som innebär att de kommer vässa sina klimatmål. Det är mycket hoppfullt!

Relaterade artiklar