Ny studie: Företags klimatarbete avgörande för anställdas lojalitet

Atmoz Consulting Ny studie: Företags klimatarbete avgörande för anställdas lojalitet

En ny undersökning avslöjar att allt fler anställda är beredda att lämna sina jobb om företagen inte lever upp till deras värderingar när det gäller hållbarhet och klimat.

Vi lever i en tid där klimatförändringarna är en av de största utmaningarna för mänskligheten. Vi ser redan nu effekterna av den globala uppvärmningen i form av ökade klimatrelaterade katastrofer som skogsbränder, översvämningar och torka. Detta har fått allt fler människor att engagera sig i kampen för en hållbar framtid, och företag måste följa efter.

En ny rapport från Net Positive Employee Barometer¹ visar att allt fler anställda i USA och Storbritannien vill arbeta för företag som har en positiv inverkan på världen. Studien visar att mer än hälften av de anställda skulle överväga att säga upp sig om företagets värderingar inte stämde överens med deras egna, vilket pekar på en ökning av “medvetna klimatavhoppare”. Anställda längtar efter jobb som erbjuder förverkligande, i företag som försöker åtgärda världens problem, snarare än att skapa dem.

mer än hälften av de anställda skulle överväga att säga upp sig

Det är en utveckling som företag inte kan ignorera. Att arbeta för ett företag som bryr sig om klimatfrågan och vidtar åtgärder för att minska sin påverkan på miljön kan vara en viktig faktor för anställdas trivsel och motivation. Men att bara vidta vissa åtgärder räcker inte. Enligt rapporten säger två av tre anställda att företagens nuvarande insatser för att möta samhälleliga och miljömässiga utmaningar inte är tillräckliga.

Det är därför viktigt för företag att ta klimatfrågan på allvar och anpassa sin verksamhet och värderingar därefter. Detta kan innebära att företag behöver tänka om och ta nya strategiska beslut för att minska sin påverkan på miljön och bidra till en hållbar framtid. Det kan också innebära att företag behöver kommunicera mer öppet om sina klimatmål och vilka åtgärder de vidtar för att uppnå dem.

Men det är inte bara anställda som vill se förändring. Allt fler konsumenter väljer också att handla från företag som tar klimatfrågan på allvar och tar ansvar för sin påverkan på miljön. Genom att anpassa sin verksamhet och värderingar efter klimatfrågan kan företag alltså också öka sin konkurrenskraft och stärka sitt varumärke.

Sammanfattningsvis är klimatfrågan en utmaning som berör oss alla, och företag har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar framtid. Genom att ta ett hållbart och ansvarsfullt företagsansvar kan företag inte bara locka till sig talanger och behålla befintliga anställda, utan också öka sin konkurrenskraft, minska riskerna och skapa nya affärsmöjligheter.

Dessutom kan företag bidra till en bättre och mer hållbar värld samtidigt som de genererar vinst och tillväxt. Så istället för att se klimatfrågan som en kostnad, kan företag se det som en investering i en mer hållbar och lönsam framtid.

Behöver ni hjälp i ert klimatarbete? Hör av er så tar vi ett möte!

Relaterade artiklar