Ny rapport: Klimatarbete blir mer och mer lönsamt

klimatarbete

Sedan 2014 har Hagainitiativet undersökt och rapporterat om de svenska företagens klimatarbete. Varje undersökning visar ett tydligt mönster: klimatarbete blir bara mer och mer lönsamt. Vi redogör kort för rapporten här.

Den senaste rapporten bygger på en undersökning som besvarats av 102 svenska företag under våren 2021. 94% av de tillfrågade företag en tycker att klimatarbete är viktigt att ha på företaget, och hela 76% tycker att klimatfrågan är viktigare än någonsin.

Artikel: 4 sätt ett Science Based Target kan bidra till affärsnyttan

Kunden prioriterar hållbara företag

Stärkt varumärke och kundlojalitet rankas som de mest positiva effekterna av att ha ett starkt klimatarbete enligt företagen. Det stämmer väl överens med vad andra undersökningar visar, att varumärkesändamål stärker företaget och att hållbara varumärken vinner kundlojalitet, framför allt hos yngre. Enligt en rapport från Ungdomsbarometern kan över hälften av alla ungdomar mellan 18-35 år tänka sig att välja bort företag de inte anser vara hållbara. Hela 8 av 10 anser att företagen har ett direkt ansvar att skapa ett mer hållbart samhälle.

Läs också: Därför skapar klimatarbete lönsamma affärer

Klimatarbete viktigt på arbetsmarknaden

Det finns även ett tydligt samband mellan ett aktivt klimatarbete och employer branding, att företaget stärker sin position som en attraktiv arbetsgivare. Att ha ett aktivt klimatarbete gör att företagen har kunnat differentiera sig på arbetsmarknaden och locka till både rekrytering av nyanställda och till att motivera sina befintliga medarbetare.

Vi har tidigare skrivit om att generation Z inte vill jobba för klimatskadliga bolag, och det finns andra undersökningar som visar att detsamma även gäller för generation Y/millennials (födda 1981 – 1995). Denna generation är inte längre ungdomar som i framtiden kommer att tåga in på arbetsmarknaden utan det är människor upp till 40 år vilket innebär att Generation Y och Z är en stor del av arbetskraften med stor möjlighet att påverka. Dem vill man inte gå miste om helt enkelt.

Fler saker att ta med sig från undersökningen:
  • 74 % anser att klimatarbetet har en ganska eller mycket positiv effekt när det kommer till att utveckla nya produkter och affärsområden.
  • 40 % anser att klimatarbetet har en mycket eller ganska positiv effekt för kostnaderna. Ingen tycker att klimatarbetet haft en mycket negativ effekt.
  • 58 % av företag som arbetar med tjänster till företag anser att deras klimatarbete har haft en mycket god effekt på deras varumärke och kundlojalitet. Ingen anser att klimatarbetet har haft en mycket negativ effekt.
  • 100 % av företag inom handeln anser att deras klimatarbete har fått ganska eller mycket god effekt på deras varumärke och kundlojalitet

Kort sagt visar den här rapporten återigen vad vi och våra kunder redan vet: ett företag har allt att vinna på att ha ett aktivt klimatarbete! För att kunna minska er klimatpåverkan och ha en klimatstrategi eller reduktionsplan behöver ni först ha en tydlig bild av hur mycket växthusgasutsläpp företaget ger upphov till samt var de största utsläppskällorna ligger. Det kan vi hjälpa er med.

Källor: Klimatarbete, allt mer lönsamt! , Framtidens hållbaraste varumärken

Relaterade artiklar