Är REDD+ en lösning på klimatfrågan?

Klimatkompensation
REDD+

Förra veckan bjöd vi in till ett seminarium om REDD+ projekt som arrangerades av bl.a. Wildlife Works om vilken roll Afrikas skogar spelar för att minska klimatförändringarna genom dessa projekt. Vad REDD+ innebär och vad gör det för klimatet förklarar vi här.

Varje år avskogasungefär lika många hektar skog motsvarande Greklands yta och bidrar med enorma negativa konsekvenser för klimatet. Orsakerna till avskogning är komplexa; fattigdom, konkurrens med matproduktion och korruption för att nämna några. Att minska utsläpp från avskogning är en viktig pusselbit för att lösa de globala klimatförändringarna. Ett historiskt dilemma har varit att skogen, från ett kortsiktigt perspektiv, är mer värd om den avverkas än om den bevaras.

Förhandlingar pågår om att REDD ska kunna bli en av de så kallade flexibla mekanismerna i en framtida internationell klimatöverenskommelse

En lösning på det problemet är därför att sätta en prislapp på de centrala tjänster som skogen ger (t.ex. absorbering av koldioxid). REDD+ är alltså ett lösningsförslag där skogens bevarande finansieras genom att länder som har skyldigheter att minska sina utsläpp betalar fattigare länder för att behålla sin skog. På så sätt skapas det ett ekonomiskt incitament att inte hugga ner skogen. REDD+ står för Reduction Emissions from Deforestation and forest Degradation, där plustecknet betyder att även ett hållbart skogsbruk inkluderas. Förhandlingar pågår om att REDD ska kunna bli en av de så kallade flexibla mekanismerna i en framtida internationell klimatöverenskommelse. Flera utmaningar kvarstår ännu innan detta kan genomföras.

Vi på Tricorona Climate Partner samarbetar idag med Wildlife Works, kontakta oss om ni är intresserade av REDD+.

Relaterade artiklar