Nu kan du klimatkompensera via vattenreningsprojektet LifeStraw

Klimatkompensation
LifeStraw

Projektet är aktivt i västra Kenya vilket är ett av de många utvecklingsländer där vattnet måste renas innan förtäring. Tidigare har man då använt sig av ved som bränsle för att kunna koka vattnet. Att använda ved ökar avskogningen av omkringliggande skog och det kan vara dyrt och tidskrävande att få tag på. Därför har LifeStraw utvecklats som med sin effektiva reningsteknik inte bara sparar tid och pengar för familjerna, utan även ger positiva effekter på omkringliggande skog.

Att bevara skogen är inte bara viktigt för naturen och den biologiska mångfalden. Det är även viktigt ur ett globalt perspektiv då konsekvenserna av världens koldioxidutsläpp minskar i och med att träd och växter binder koldioxid och renar luften. Ur ett mer lokalt perspektiv så är bevarandet av skog även viktig då trädens rötter binder vatten vilket minskar risken för jorderosion.

LifeStraw bidrar även till förbättrad hälsa och sanitet då reningstekniken förhindrar att vattenburna sjukdomar som kolera och dysenteri sprids. Andra sociala fördelar med LifeStraw är att det genererat jobb till lokalbefolkningen.

LifeStraw är ett Gold Standard-projekt. En certifiering och stiftelse som bl.a. Fairtrade och WWF initierat tillsammans med andra organisationer som jobbar för hållbar utveckling, som ska garantera att projektet i fråga genererar både klimatnytta och sociala fördelar till lokalbefolkningen där projektet är aktuellt.

Projektet är finansierat av medel från klimatkompensation och hade inte varit genomförbart utan alla de organisationer och verksamheter som klimatkompenserar.

Vill ni klimatkompensera? Kontakta oss!

Relaterade artiklar