Allmänheten om klimatet

allmänheten om klimatet

Naturvårdsverket har genomfört en undersökning där de mätt allmänhetens inställning till olika klimatfrågor. Vi redogör kort för dem här.

Naturvårdsverkets undersökning Allmänheten om klimatet syftar till att mäta allmänhetens kunskaper och attityder till vägar framåt mot ett klimatneutralt samhälle. Undersökningen har genomförts nio gånger tidigare mellan 2002 och 2015. Den senaste upplagan, publicerad i juni 2018, visar bland annat att:

  • 95 % tror att vi i Sverige kommer påverkas av klimatförändringar
  • 90 % tycker att det blir allt viktigare för företag att minska sin klimatpåverkan
  • 86 % tycker att det är viktigt att sätta in samhällsåtgärder mot klimatförändringar
  • 71 % skulle kunna tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst från ett företag som arbetar för att begränsa klimatförändringarna.

Relaterade artiklar