Våra sju bästa tips för en effektiv klimatpolicy

Klimatberäkning
klimatpolicy

En klimatpolicy ska utgå från företagets klimatstrategi och innehålla riktlinjer till personalen för att uppnå företagets önskade klimatmål.

Många hållbarhetschefer lägger mycket tid på policydokument som tyvärr i sig inte skapar beteendeförändringar. Så hur kan ni skapa en effektiv klimatpolicy för att uppnå beteendeförändringar på riktigt? Se våra bästa tips nedan!

1. Definiera vilka målbeteenden ni vill uppnå med klimatpolicyn och hur ni ska mäta dem

Väldefinierade klimatmål för företaget är en bra utgångspunkt inför arbetet med klimatpolicyn. Ett målbeteende är det beteende som leder till det uppsatta klimatmålet. För att en klimatpolicy ska vara effektiv så behöver ni tydligt definiera vilka målbeteenden ni vill uppnå och hur detta ska mätas.

Exempel klimatmål: Vi sänker vår klimatpåverkan relaterad till tjänsteresor med 50%
Exempel målbeteenden: Medarbetarna väljer tåg framför flyg, digitala möten prioriteras framför flygresa
Exempel mätning: Reseredovisning/statistik från resebyrå

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

2. Klimatpolicyn ska vara accepterad av organisationen

Hur klimatförändringarna upplevs är centralt för hur en klimatpolicy blir mottagen. Är majoriteten av er personal klimatengagerade så är det bara att gratulera, då kommer ni få det lättare att få klimatpolicyn accepterad. Men faktum är att majoriteten av Sveriges befolkning är ambivalenta i klimatfrågan och tycker den är komplex. För denna målgrupp är det viktigt att tydligt visa vägen och få dem med på tåget. Att bara säga att vi måste hålla oss under 2 graders uppvärmning motiverar inte dessa personer, dessutom kan det ju faktiskt tolkas som rätt skönt att få lite varmare väder!

Här rekommenderar vi att ni anordnar en utbildning i klimatfrågan i samband med att ni lanserar er klimatpolicy. Vi erbjuder “inspirationsföreläsningar för klimatet” och kan även skräddarsy klimatutbildningar.

3. Klimatpolicyn ska visa på vinster, inte förluster

Det psykologiska begreppet “Förlustaversion” innebär att människor är mer benägna att undvika förluster, än att nå potentiella vinster. Detta blir extra viktigt när ni formulerar er klimatpolicy. Är målbeteendet att anställda ska sluta flyga inrikes så undvik formuleringar som “Undvik att ta flyget när du resor inom Sverige” och använd istället en tydlig positiv formulering som t ex “Vid tjänsteresor inrikes så reser vi med tåg”.

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

4. Klimatpolicyn ska vara konkret och tydlig

Riktlinjerna i klimatpolicyn bör vara så tydligt formulerade att det inte finns utrymme för feltolkning. Klimatpolicyn ska också vara så enkelt formulerad att en person med lite kunskap i klimatfrågan ska kunna förstå den. Här behöver ni göra det lätt att göra rätt! Nedan finner ni exempel på mindre bra formuleringar.

Exempel: Vid inköp till kontoret ska miljövänliga alternativ väljas
Här behöver man tydligt definiera vad miljövänligt innebär då en stressad person oftast går på gammal vana. Gäller det inköp av papper så bör det tydligt kommuniceras vad för typ av papper/märkning som ska användas. Handlar det om mat så bör det förtydligas vad som är det klimatsmarta alternativet. Gärna så konkret som möjligt. Till exempel “vid gemensamma luncher äter vi växtbaserat och lokalproducerat. Detta kan beställas hos restaurang x”.

Exempel: Vid bokning av tjänsteresor ska det mest kostnadseffektiva och klimatvänliga alternativet prioriteras.
Denna formulering sänder dubbla budskap. Vad ska prioriteras? Det billigaste alternativet eller det klimatvänliga alternativet? Här behöver det förtydligas i vilken ordning prioriteringen ska ske.

5. Klimatpolicyn ska vara mätbar och följas upp regelbundet

För att en klimatpolicy ska vara effektiv så krävs tydlig målsättning och uppföljning. Här rekommenderar vi alla företag att följa upp regelbundet under året. Ett exempel är att be personalen fylla i en enkät regelbundet om hur klimatpolicyn efterlevs. Enkäten fungerar också som en påminnelse hos medarbetaren. Vi kan även tipsa om att anordna möten och lunchseminarier under året för att diskutera de olika delarna i er klimatstrategi. Glöm inte att vara lyhörd för feedback från medarbetarna. Att få medarbetarna att sätta personliga klimatmål (som de får feedback på) är också effektivt för att öka engagemanget. Viktigt här är att aktiviteterna blir inspirerande och ger tillfälle för lärande så att personalen inte känner sig kontrollerad. Verksamhetens sammanlagda klimatarbete följs också med fördel upp på ett tydligt sätt genom en årlig klimatredovisning.

6. Glöm inte positiv förstärkning under klimatarbetet

Det är oerhört motiverande att som anställd få feedback på sina klimatsmarta beteenden. Forskning visar att beteenden styrs 20% av vad som sker innan beteendet och 80% av beteendets konsekvenser. Till exempel, om en anställd bokar tåg framför flyg enligt klimatpolicyn och sedan blir pikad av sin chef är sannolikheten låg att den anställde fortsätter boka tåg i framtiden (trots klimatpolicy). Om den anställde istället får uppmuntrande ord av sin chef är sannolikheten stor att den upprätthåller beteendet.

7. Använd nudging för att stödja klimatpolicyn

En effektiv nudgingstrategi för att få människor att välja det klimatsmarta alternativet är att addera hinder i policyn för att förhindra det klimatskadliga alternativet. Vill ni få era anställda att prioritera tåg framför flyg? Låt den anställde boka tåg själv men om denne vill boka ett flyg krävs en motivering och godkännande från närmsta chef.

Slutligen, glöm inte bort att fira era klimatframgångar med hela personalen!

Vill ni ha hjälp med att formulera en klimatpolicy? Kontakta oss!

Relaterade artiklar