4 sätt ett Science Based Target kan bidra till affärsnyttan

Klimatberäkning
science based target sbt

Ett Science Based Target (SBT) är ett mål som går i linje med vad vetenskapen menar krävs av respektive företag för att bidra till Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen till under två grader.

Utöver de uppenbara klimatvinster som finns med att sätta ett SBT finns det även affärsfördelar för verksamheter att anta ett vetenskapsbaserat mål. Vi går igenom dem här.

1. Varumärkesbyggande

Stärk er position på marknaden och nå fler genom att ha ett ambitiöst klimatarbete som tilltalar dagens konsumenter. Läs mer här om hur ert klimatarbete kan användas för varumärkesändamål.

Läs mer: Science Based Targets

2. Innovation

När verksamheten får krav på sig att minska sina växthusgasutsläpp skapar det utrymme för innovation och nytänkande för att nya lösningar ska kunna ge samma output med lägre utsläpp av växthusgaser.

3. Konkurrensfördelar

Som en av de ambitiösare verksamheterna inom er bransch får ni starka fördelar gentemot era branschkollegor i t.ex. upphandlingar där det kan finnas krav på ett SBT eller liknande lika ambitiöst klimatmål. Det blir även allt mer viktigt för konsumenter att handla hållbart, det har vi skrivit om här.

4. Stolthet

Ett ambitiöst klimatarbete ger något för verksamhetens anställda att vara stolta över. Det blir dessutom allt vanligare att personer värdesätter ambitiösa företag som tar klimatfrågan på allvar när de söker jobb, så ligger en verksamhet efter i klimatarbete är det risk att gå miste om bra personal. Läs mer här om hur generation Z inte vill jobba för klimatskadliga företag.

Är verksamheten ännu inte redo att ta sig an ett vetenskapsbaserat mål enligt SBTi? Eller behöver ni hjälp med hur reduktionsåtgärderna kan struktureras upp? Då finns initiativet 1,5 degrees playbook som är ett tydligt och bra ramverk för hur verksamheter kan bidra till ambitiösa reduktioner.

Kontakta oss om ni vill veta mer eller behöver hjälp med era målsättningar och reduktioner!

Relaterade artiklar