4 tips för bättre datainsamling vid klimatredovisning

Klimatberäkning
datainsamling vid klimatredovisning

Datainsamling till en organisations klimatredovisning kan vara ett mer eller mindre omfattande arbete beroende på vilken typ av beräkning man gör och/eller hur organisationen ser ut. Ofta innebär det att man letar fram ny typ av information. Vilken data ska man fokusera på? Hur gör man om man inte hittar rätt data? Här kommer 4 tips!

1. Fokusera på data som representerar er direkta klimatpåverkan

Det kan bli överväldigande med all data, man vet kanske inte vilken som är viktig att ha med och vad ska man lägga fokus på? Enligt GHG-protokollet delar man upp utsläppen i direkta och indirekta utsläpp. Börjar man med att beräkna de direkta utsläppen (utsläpp man har kontroll över och ”äger”) har man kommit långt. Dessa utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen och utsläpp från egenägda fordon.

Artikel: 5 vanliga misstag vid klimatberäkning

2. Förklara syftet med er datainsamling

Att samla in data till en klimatberäkning kan innebära att man måste involvera flera personer, inom organisationen och/eller leverantörer. Man behöver kanske ta reda på hur mycket elförbrukning varje sverigekontor har eller man behöver kanske ta kontakt med flera fastighetsägare. Det är viktigt att de som ska leverera data vet syftet med datainsamlingen, det kan annars blir risk för att det tar onödigt långt tid eller att man får data av sämre kvalité.

3. Räkna med rätt period

Se till att data du samlar in gäller för det år eller period du gör klimatberäkningen för. Ett tips är att göra klimatberäkningen under samma period som organisationens verksamhetsår. Om verksamhetsåret börjar den 1:a augusti borde utsläppen redovisas för samma period.

Artikel: 5 principer för en rättvisande klimatberäkning

4. Ingen panik!

Man ska sträva mot att samla in så korrekt data som möjlig men ibland går det inte, av flera orsaker. En leverantör kanske inte hunnit skicka in data i tid eller man får inte ihop antalet flygresor i det interna systemet. Kom ihåg att imperfekt data är bättre än ingen data alls, gör därför hellre schablonberäkningar än att hoppa över dessa utsläpp. Glöm bara inte att förklara i rapportens metodbeskrivning hur schablonberäkningen gjorts.

Vill ni ha hjälp med att sätta en klimatstrategi? Kontakta oss!

Relaterade artiklar