Carbon Benchmarking – jämför era utsläpp med andra verksamheter inom samma bransch!

Klimatberäkning
carbon benchmarking

Carbon Benchmarking är ett verktyg som underlättar för er att göra jämförelser av växthusgasutsläpp med andra inom samma bransch. Vi på Atmoz Consulting hjälper er gärna om ni behöver hjälp.

När vi beräknar era växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollets riktlinjer presenteras resultatet i antal ton CO2e/år. Den siffran fyller visserligen en funktion, men resultatet blir betydligt mer intressant satt i relation till någon annan för verksamheten viktig parameter. Omsättning och antal anställda är relevanta parametrar för i princip alla verksamheter och lämpar sig därför väl för att ta fram nyckeltal. Att använda nyckeltal gör också resultaten jämförbara oavsett verksamheters storlek och organiska förändringar samt utgör en form av mått på en verksamhets klimateffektivitet.

Med hjälp av KPI:erna kan resultatet jämföras med andra verksamheters utsläpp inom samma sektor och bransch. Jämförelsen sker genom ett benchmarkingdiagram där KPI:erna representeras av de två axlarna i diagrammet (siffror tillkommer i rapporten). Detta möjliggör en parallell jämförelse utifrån båda parametrarna.

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

Den generella målsättningen är att placeras i det nedre vänstra hörnet av diagrammet där utsläppen för båda parametrarna är lägst. Diagrammet visar också det genomsnittliga utsläppet för redovisade verksamheter.

Med hjälp av resultatet från Carbon Benchmarking kan er verksamhet analysera hur ni ligger till i jämförelse med andra liknande verksamheter och använda informationen för att ta nästa steg i ert klimatarbete.

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

Relaterade artiklar