Det här är Science Based Targets

Klimatberäkning
science based targets sbt insamlandet till klimatberäkningarna

Science based Targets är ett initiativ som lanserades 2015 i samband med Parisavtalet. Hittills har ca 1902 verksamheter fått sina mål godkända varav 97 stycken är svenska.

Artikel uppdaterad: November 2022

Men hur går man egentligen tillväga för att sätta ett SBT och vad innebär det? Det går vi igenom här!

Science Based Target Initiative är ett samarbete mellan ett antal stora aktörer såsom CDP, WRI, WWF, We Mean Business och FN:s Global Compact. Ett SBT (Science Based Target) är alltså vetenskapligt baserade målsättningar som företag kan sätta för att sänka sina växthusgasutsläpp. De sätts i enlighet med vad som enligt forskning krävs av respektive bransch och verksamhet för att världen tillsammans ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning. Tidigare var målet satt i enlighet med Parisavtalets 2 grader men sedan oktober 2019 har det skärpts och verksamheter kan nu välja mellan antingen 1,5–gradersmålet eller ett mål för väl under 2 grader.

För att få sitt SBT godkänt ska hela scope 1 och 2 inkluderas. Är scope 3-utsläppen 40 % eller mer av de totala utsläppen (scope 1, 2 & 3) ska verksamheten också sätta ett scope 3 mål. För att sätta ett scope 3-mål så ska 2/3 eller mer av utsläppen i scope 3 inkluderas. Läs mer om GHG-protokollet här.

Kort och gott kan stegen summeras i fyra delar:

Steg 1: Signera ett dokument om åtagande att sätta ett SBT

Kommunicera att ert företag är seriösa i ert klimatarbete och i er ambition att bidra till att Parisavtalet nås genom att åta er att sätta ett SBT. Efter signatur har verksamheten 24 månader på sig att ta fram ett SBT. Företaget hamnar då på SBTi:s lista över committed companies.

Steg 2: Ta fram ert mål

Efter signeraring av ert åtagande har ni nu 24 månader på er att ta fram och få ert mål godkänt av SBT-initiativet. Ni kan välja att sätta er ambitionsnivå till att hålla er vid 1,5-gradersmålet eller väl under 2-gradersmålet. Sedan ska ni även motivera och besluta kring följande punkter:

  • val av metod
  • val av typ av mål
  • beräkning av mål

Steg 3: Lämna in ert mål för godkännande

Fyll i formuläret för att få ert mål godkänt. SBTi tar ut en kostnad för processen att godkänna målet.

Steg 4: Tillkännage/offentliggöra ert mål

Når ni kriterierna för ett SBT-mål och får det godkänt ska ni nu kommunicera det.

Det krävs mycket engagemang från den verksamhet som önskar få sitt SBT godkänt men när det väl har blivit godkänt kan man som verksamhet vara stolt över att ha ett ambitiöst klimatarbete som visar på ledarskap inom sin bransch!

Vill ni sätta ett Science Based Target? Kontakta oss!

Läs mer: Därför redovisas utsläpp i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet

Relaterade artiklar