Skapa ett hållbart event

Klimatberäkning
evenemang event

När fler och fler företag höjer ambitionsnivån i sitt klimatarbete ställer det högre krav på leverantörer av konferenser och evenemang. En utveckling vi ser är att många vill kunna erbjuda klimatneutrala event, läs mer om det här.

Att ett event är klimatneutralt betyder att det vid en fullständig bedömning inte bidrar till den globala uppvärmningen. Klimatneutralitet uppnås genom att beräkna, reducera och klimatkompensera samtliga utsläpp. Att ett event är klimatpositivt innebär utöver kriterierna för klimatneutralitet, att det klimatkompenseras motsvarande mer än dess totala utsläpp av växthusgaser, vanligtvis minst 110 %.

Utöver att sänka utsläppen av växthusgaser och därigenom gynna vår planet utgör hållbara event en bra chans att visa att ni tar klimatfrågan på allvar.

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

Så vad ska ni då tänka på när ni planerar ett hållbart event? Jo, exempelvis dessa punkter:

Transport

Transporten till ett event är ofta den stora klimatboven, i synnerhet när gäster behöver flyga. En flygresa mellan Stockholm och Göteborg har en klimatpåverkan som är tusentals gånger större än samma resa med tåg! Det finns alltså mycket att tjäna på att placera evenemanget på ett närliggande smultronställe.

 • Undvik flyget. Klimatkompensera om det inte går.
 • Gör det lätt för deltagarna att ta sig till eventet på ett klimatsmart sätt. Ange vilka alternativ som finns redan i inbjudan och uppmuntra till att exempelvis att ta tåget eller cykeln (om de är på hemmaplan).
 • Kanske kan kollektivtrafik ingå i eventbiljetten?
 • Boka klimatsmarta transporter för material där det är möjligt. Håll koll på utsläppen genom att beräkna klimatpåverkan för transporter.

Eventlokalen

Underlätta och uppmuntra klimatsmart resande för deltagarna genom att placera eventet med närhet till kollektivtrafik. Boka en miljömärkt eller -certifierad möteslokal hos en värd som har ett aktivt klimat- och miljöarbete.

 • Boka inte större lokal än vad ni behöver.
 • Ange i inbjudan hur man kan ta sig till eventet på ett klimatsmart sätt.
 • Boka möteslokaler som har grön el. Om detta inte finns, sätt press på den som äger lokalen att byta.
 • Säkerställ att det finns ordentlig sophantering för både leverantörer och gäster.

Mat och förtäring

Det viktigaste här är att jobba med plantbaserad, närproducerad och säsongsbaserad mat – många gillar dessutom det! Genom att ersätta en kötträtt med vegetariskt alternativ kan man sänka klimatpåverkan med 90%! En effektiv nudging-metod är att låta gästerna anmäla kött som specialkost.

 • Undvik buteljerat flaskvatten och använd istället karaffer eller glasflaskor.
 • Undvik engångsartiklar, var tydlig vid beställningar att du inte önskar få dessa.
 • Servera mat och dryck i befintligt glas och porslin.
 • Uppmuntra gästerna att ta med en egen vattenflaska de kan fylla på under dagen. Placera ut vattenstationer.
 • Undvik matsvinn genom att ange rätt antal mötesdeltagare. Gör en plan för vad ni ska göra med maten som blir över.

Nudging del 1: Få dina kunder att göra klimatsmarta val 

Engångsmaterial och dekor

Plast har (relativt sett) låg klimatpåverkan men är en av de största miljöbovarna då det är en stor källa till mikroplaster som till slut hamnar i vatten där de försurar miljön för både djur, natur och människor.

 • Återanvänd eller hyr eventdekoren.
 • Undvik allt engångsmaterial i plast.
 • Skippa goodiebagen! Gästerna har ju faktiskt inte bett om det. Om ni ska ge en gåva, välj i sådana fall en klimatsmart produkt som gästerna kan vara stolta över.
 • Använd biologiskt nedbrytbar plast eller glitter (om ni behöver ha det).
 • Se till att det finns en användarvänlig och synlig källsortering under mötet. Ge tydliga instruktioner till personalen.
 • Föreslå digitala lösningar där det är möjligt istället för tryckt material.

Boende

 • Boka hotell som arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Håll utkik efter certifieringar till exempel Svanen, Green Key och Bra Miljöval.
 • Lägg tiderna för evenemanget så att man kan resa samma dag.
 • Klimatkompensera för hotellnätterna.

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

Eventredovisning

Genom att göra en eventredovisning får ni en översikt över er klimatpåverkan. Redovisningen kan även ligga som grund för klimatkompensation. Att beräkna, redovisa och kompensera klimatpåverkan från era evenemang är ett viktig steg i omställningen samtidigt som ni därigenom differentierar er gentemot andra evenemang.

Klimatkompensation

Att minska sina utsläpp och klimatkompensera för sina utsläpp är två parallella spår. Det är svårt att snabbt minska sina utsläpp till nära noll. Därför är det bra att förhindra att utsläpp sker någon annanstans genom att klimatkompensera i certifierade projekt. I slutändan bryr sig inte planeten och klimatförändringens fysik om vem som har släppt ut mest koldioxid eller var detta skett. Det som är viktigt är faktiska, konkreta minskningar av växthusgaser.

På klimatkompensera.se kan ni snabbt och enkelt klimatkompensera för transporter, hotell, energiförbrukning eller valfri summa.

Relaterade artiklar